Kredito ataskaitų tipai

NB! Šioje lentelėje pateikiama bendra informacija apie mūsų gaminius visose šalyse.

Duomenų blokai Sąsajų ataskaita Apsilankymo vietoje ataskaita Kredito nuomonė KYC ataskaita Trumpa ataskaita Visa ataskaita Deramo patikrinimo ataskaita
Bendra informacija
Vadovai ir akcininkai
Paramos gavėjai
Ryšiai
Darbuotojų skaičius
Dukterinės įmonės
Šakos
Nekilnojamasis turtas
Eksportas / importas
Klientai / tiekėjai
Pažadai
Sankcijos
Litigations (teisiniai veiksmai)
Skolos
Financial Statements
Kredito reitingas ir limitas
Interviu su įmone
Pokalbis su tiekėju / klientu
Apsilankymas vietoje
Masinės žiniasklaidos paieška