Typer kredittrapporter

NB! Denne tabellen gir generell informasjon om våre produkter for alle land.

Datablokker Rapport om koblinger Rapport om besøk på stedet Kredittuttalelse KYC-rapport Kort rapport Fullstendig rapport Rapport om aktsomhetsvurderinger
Generell informasjon
Ledere og aksjonærer
Støttemottakere
Koblinger
Antall ansatte
Datterselskaper
Filialer
Fast eiendom
Eksport/import
Kunder/leverandører
Løfter
Sanksjoner
Litigations (rettslige tiltak)
Gjeld
Financial Statements
Kredittvurdering og kredittgrense
Bedriftsintervju
Intervju med leverandør/kunde
Besøk på stedet
Søk i massemedier