Typy úverových správ

NB! Táto tabuľka obsahuje všeobecné informácie o našich produktoch pre všetky krajiny.

Dátové bloky Správa o prepojeniach Správa z návštevy na mieste Stanovisko k úveru Správa KYC Krátka správa Úplná správa Správa o náležitej starostlivosti
Všeobecné informácie
Manažéri a akcionári
Príjemcovia
Prepojenia
Počet zamestnancov
Dcérske spoločnosti
Pobočky
Nehnuteľnosti
Vývoz/import
Zákazníci/dodávatelia
Prísľuby
Sankcie
Litigations (právne kroky)
Dlhy
Financial Statements
Úverový rating a limit
Rozhovor so spoločnosťou
Rozhovor s dodávateľom/zákazníkom
Návšteva na mieste
Vyhľadávanie v masových médiách