Станете наш дистрибутор

За да станете наш дистрибутор, вашата компания трябва да работи в областта на кредитната информация или събирането на дългове.

Научете повече
Hero image

Ползи за дистрибутора

Перфектно решение за вашия бизнес

Icon

Няма ограничения

Дистрибуторът няма ограничения при продажбата на нашите отчети и може да работи независимо.

Icon

Без ограничения

Препродавачът може да продава отчети на когото пожелае (няма ограничения).

Icon

Множество формати и езици

Продавачът получава отчети във формати XLSX, DOCX, PDF, HTML или XML и на 26 езика.

Icon

White Label

Изходните данни на отчетите могат да бъдат коригирани/модифицирани според нуждите на дистрибутора с помощта на онлайн модула White Label. Този модул дава възможност да се променят цветовете, заглавието, колонтитулът и отказът от отговорност на отчета. Този модул също така дава възможност да се направи настройка на логото, което ще се показва в отчета. Отчетите могат да бъдат с вашето лого ИЛИ без лого ИЛИ с нашето лого.

Научете повече
Icon

Благоприятни цени

Дистрибуторът получава по-изгодна ценова листа от стандартния клиент.

Работна схема на дистрибутора

Процес на поръчване

1
Клиент на дистрибутора
Icon

Клиентът прави поръчка.

2
Дистрибутор
Icon

Продавачът препраща поръчката към INFOPROFF.

3
INFOPROFF
Icon

INFOPROFF изпраща подготвен доклад. Отчетът може да бъде изготвен с логото на дистрибутора, с логото на INFOPROFF или без лого (White Label).

4
Дистрибутор
Icon

Препродавачът изпраща изготвения отчет на клиента.

Работна схема на дистрибутора

Процес на задаване на въпроси

в случай на въпроси, свързани с предоставен доклад.
1
Клиент на дистрибутора
Icon

Клиентът задава въпрос, свързан с изготвения доклад.

2
Дистрибутор
Icon

Препродавачът препраща въпроса към INFOPROFF.

3
INFOPROFF
Icon

INFOPROFF отговаря на въпроса.

4
Дистрибутор
Icon

Продавачът препраща отговора на клиента.

Работна схема на дистрибутора

Процес на фактуриране

1
INFOPROFF
Icon

INFOPROFF подготвя фактура.

2
Дистрибутор
Icon

Търговският посредник изготвя собствена фактура за клиента от собствената си система.

За да получите повече информация, моля, свържете се с нашия мениджър