Bli vår återförsäljare

För att bli vår återförsäljare måste ditt företag arbeta med kreditupplysning eller inkasso.

Läs mer
Hero image

Återförsäljarens fördelar

Perfekt lösning för ditt företag

Icon

Inga begränsningar

Återförsäljaren har inga begränsningar när han/hon säljer våra rapporter och kan arbeta självständigt.

Icon

Inga begränsningar

Återförsäljaren kan sälja rapporter till vem han/hon vill (det finns inga begränsningar).

Icon

Flera format och språk

Återförsäljaren får rapporter i XLSX-, DOCX-, PDF-, HTML- eller XML-format och på 26 språk.

Icon

White Label

Rapporterna kan anpassas/modifieras till återförsäljarens behov med hjälp av White Label-onlinemodulen. Denna modul ger möjlighet att ändra färger, rubrik, sidfot och ansvarsfriskrivning i rapporten. Modulen ger också möjlighet att justera logotypen, som kommer att visas i rapporten. Rapporterna kan vara med din logotyp ELLER utan logotyp ELLER med vår logotyp.

Läs mer
Icon

Gynnsamma priser

Återförsäljaren får en förmånligare prislista än standardkunden.

Återförsäljarens arbetsschema

Beställningsprocess

1
Återförsäljarens kund
Icon

Kunden gör beställningen.

2
Återförsäljare
Icon

Återförsäljaren vidarebefordrar beställningen till INFOPROFF.

3
INFOPROFF
Icon

INFOPROFF sänder en utarbetad rapport. Rapporten kan förberedas med återförsäljarens logotyp, med INFOPROFF:s logotyp eller utan logotyp (White Label).

4
Återförsäljare
Icon

Återförsäljaren skickar den förberedda rapporten till kunden.

Återförsäljarens arbetsschema

Frågeställningsprocessen

Vid frågor som rör en inlämnad rapport.
1
Återförsäljarens kund
Icon

Kunden ställer en fråga om den utarbetade rapporten.

2
Återförsäljare
Icon

Återförsäljaren vidarebefordrar frågan till INFOPROFF.

3
INFOPROFF
Icon

INFOPROFF svarar på frågan.

4
Återförsäljare
Icon

Återförsäljaren vidarebefordrar svaret till kunden.

Återförsäljarens arbetsschema

Faktureringsprocess

1
INFOPROFF
Icon

INFOPROFF upprättar en faktura.

2
Återförsäljare
Icon

Återförsäljaren upprättar en egen faktura från sitt eget system för kunden.

Om du vill ha mer information, vänligen kontakta vår chef