Klienti / partneri

Našimi hlavnými klientmi a partnermi sú svetoznáme úverové poisťovne, úrady úverových informácií, spoločnosti zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok a advokátske kancelárie.