Často kladené otázky

Zakazuje zákonodarca zverejňovanie osobných údajov?

Ako často sa informácie aktualizujú?

Ako sa môžem zaregistrovať?

Ako si môžem doplniť zostatok na účte?

Ako si objednať úverovú správu?

Ako si môžem objednať marketingové databázy?

Prečo dostávam duplicitné správy o objednávkach?

Kde si môžem pozrieť a stiahnuť svoje dokončené objednávky?

Kde si môžem pozrieť svoje faktúry a ako sa generujú?

Ako podpísať zmluvu?

Je možné prirovnať vaše ratingy k ratingom agentúry S&P (Standard & Poor's)?